Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Hóa học

  Share

  voianh_emvanla_motcobe

  Tổng số bài gửi : 3
  Age : 29
  Registration date : 01/04/2007

  Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Hóa học

  Bài gửi by voianh_emvanla_motcobe on Sun Apr 01, 2007 7:03 am

  . Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh phân ban (ban Khoa học tự nhiên, Khoa học XH&NV)  Phần chung cho thí sinh 2 ban [33 câu]:

  1. Cacbohiđrat [2]

  2. Amin - Amino axit – Protein [3]

  3. Polime và vật liệu polime [2]

  4. Đại cương về kim loại [4]

  5. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm [6]

  6. Crom, sắt, đồng; Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường [4]

  7. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [6]

  8. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [6]

  Phần dành cho thí sinh ban Khoa học tự nhiên [7 câu]:

  1. Xeton

  2. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại

  3. Bạc, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì

  4. Phân tích hoá học

  5. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc phần riêng

  Phần dành cho thí sinh ban Khoa học XH&NV [7 câu]:

  1. Ancol – Phenol

  2. Anđehit – Axit cacboxylic

  3. Este – Lipit

  4. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc phần riêng

  2. Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh không phân ban  1. Rượu - Phenol – Amin [3]

  2. Anđehit – Axit cacboxylic – Este [4]

  3. Glixerin - Lipit [1]

  4. Gluxit [2]

  5. Aminoaxit và protit [1]

  6. Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime [2]

  7. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [7]

  8. Đại cương về kim loại [4]

  9. Kim loại các phân nhóm chính I, II và nhôm [6]

  10. Sắt [3]

  11. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [7]

  3. Đề thi tốt nghiệp dành cho thí sinh bổ túc THPT  1. Rượu - Phenol – Amin [3]

  2. Anđehit – Axit cacboxylic – Este [4]

  3. Glixerin - Lipit [1]

  4. Gluxit [2]

  5. Aminoaxit và protit [1]

  6. Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime [2]

  7. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [7]

  8. Đại cương về kim loại [4]

  9. Kim loại các phân nhóm chính I, II và nhôm [6]

  10. Sắt [3]

  11. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [7]

  4. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

  Phần chung cho tất cả thí sinh [44 câu]:

  1. Nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; Liên kết hoá học [2]

  2. Phản ứng oxi hoá-khử; Cân bằng hoá học [2]

  3. Sự điện li [2]

  4. Phi kim [2]

  5. Đại cương về kim loại [2]

  6. Kim loại phân nhóm chính nhóm I (IA), II (IIA); nhôm, sắt [6]

  7. Đại cương hoá học hữu cơ; Hiđrocacbon [2]

  8. Rượu (ancol) – Phenol [3]

  9. Anđehit – Axit cacboxylic [3]

  10. Este – Lipit [3]

  11. Amin – Aminoaxit – Protit (protein) [2]

  12. Gluxit (cacbohiđrat) [2]

  13. Hợp chất cao phân tử (polime) và vật liệu polime [1]

  14. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [6]

  15. Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [6]

  Phần dành cho thí trình phân ban [6 câu]:

  1. Xeton [1]

  2. Dãy thế điện cực chuẩn [1]

  3. Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc [2]

  4. Phân tích hoá học; Hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường [2]

  Phần dành cho thí sinh không phân ban [6 câu]:

  1. Nhôm, sắt [2]

  2. Dãy điện hoá của kim loại [1]

  3. Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon [3]

   Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 11:14 pm