Kho Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng

  Share
  avatar
  davudesco
  QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN
  QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN

  Nam
  Tổng số bài gửi : 523
  Age : 35
  Registration date : 05/02/2007

  Kho Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng

  Bài gửi by davudesco on Wed Oct 24, 2007 12:20 pm

  1. Tác phẩm của Nguyễn Ai Quốc được xuất bản lần đầu tiên ở Paris vào năm 1925 là tác phẩm nào?

  a. Con rồng tre

  b. Bản án chế độ thực dân Pháp

  c. Đường kách mệnh

  d. Công cuộc khai hóa giết người  2. Năm 1925 Nguyễn Ai Quốc đã sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trên cơ sở cải tổ tổ chức nào?

  a. Việt Nam nghĩa hòa đoàn

  b. Hội Phục Việt

  c. Hội Hưng Nam

  d. Tâm tâm xã  3. Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (thành lập vào tháng 3/1929 tại Hà Nội) là ai?

  a. Ngô Gia Tự

  b. Nguyễn Đức Cảnh

  c. Trần Văn Cung

  d. Trịnh Đình Cửu  4. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (2/1930) diễn ra tại đâu?

  a. Ma Cao

  b. Hương Cảng

  c. Hà Nội

  d. Nghệ An  5. Đảng cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Đông Dương vào lúc nào?

  a. Tháng 10/1930

  b. Tháng 11/1930

  c. Tháng 12/1930

  d. Tháng 3/1935  6. Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ nhất diễn ra vào lúc nào?

  a. Tháng 2/1930

  b. Tháng 9/1931

  c. Tháng 7/1934

  d. Tháng 3/1935  7. Xếp theo thứ tự (từ trước đến sau) các đồng chí giữ chức Tổng bí thư cộng sản Đông Dương từ 1935 – 1940

  a. Trần Phú – Lê Hồng Phong – Nguyễn Văn Cừ

  b. Trần Phú – Hà Huy Tập – Lê Hồng Phong

  c. Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ – Lê Hồng Phong

  d. Lê Hồng Phong – Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ  8. Chính quyền cách mạng ra đời ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong cao trào 1930 – 1931 (gọi là Xô viết Nghệ Tĩnh) tồn tại trong bao nhiêu tháng?

  a. Dưới 3 tháng

  b. 4 – 5 tháng

  c. 7 – 8 tháng

  d. Gần 2 năm  9. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, tác phẩm “Vấn đề dân cày” của 2 tác giả Qua Ninh và Vân Đình được lưu hành rộng rãi. Họ là ai?

  a. Trường Chinh và Phạm Văn Đồng

  b. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp

  c. Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp

  d. Nguyễn Văn Cừ và Trường Chinh  10. Tháng 11/1939, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Hội nghị này diễn ra ở đâu?

  a. Cao Bằng

  b. Tuyên Quang

  c. Sài Gòn

  d. Gia Định  11. Xếp theo thứ tự thời gian bùng nổ (từ trước đến sau) 3 sự kiện:

  a. Khởi nghĩa Bắc Sơn – Binh biến Đô Lương – Khởi nghĩa Nam kỳ

  b. Khởi nghĩa Nam kỳ – Khởi nghĩa Bắc Sơn – Binh biến Đô Lương

  c. Khởi nghĩa Bắc Sơn – Khởi nghĩa Nam kỳ – Binh biến Đô Lương

  d. Binh biến Đô Lương – Khởi nghĩa Bắc Sơn – Khởi nghĩa Nam kỳ  12. Để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã quyết định thành lập tổ chức nào?

  a. Việt Nam độc lập đồng minh

  b. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam

  c. Đảng Dân chủ Việt Nam

  d. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  13. Nguyễn Ai Quốc lấy tên Hồ Chí Minh tháng, năm nào?

  a. Tháng 1/1941

  b. Tháng 5/1941

  c. Tháng 5/1942

  d. Thángh 8/1942  14. Ngay sau khi đời (22/12/1944), đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng 2 trận Phay Khắt và Nà Ngần trên địa bàn tỉnh nào?

  a. Lạng Sơn

  b. Cao Bằng

  c. Bắc Cạn

  d. Tuyên Quang  15. Trước cách mạng tháng Tám, nơi nào là căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới

  a. Khu giải phóng Việt Bắc

  b. Căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai

  c. Căn cứ Cao – Bắc – Lạng

  d. Vùng Tây Bắc  16. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước tháng Tám năm 1945 diễn ra thành công trong bao nhiêu ngày?

  a. 12 ngày

  b. 15 ngày

  c. 18 ngày

  d. 20 ngày  17. Sau cách mạng tháng Tám 1945, nhiệm vụ “củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân” được Đảng đề ra trong bản chỉ thị nào?

  a. Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến”

  b. Chỉ thị “Đoàn kết chống xâm lăng”

  c. Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”

  d. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.  18. Để xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động, ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập cơ quan nào?

  a. Hội truyền bá quốc ngữ

  b. Bộ Quốc gia giáo dục

  c. Nha Bình dân học vụ

  d. Nha Bổ túc văn hóa  19. “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên được trích từ đâu?

  a. Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của Uy ban kháng chiến Nam bộ

  b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  c. Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng

  d. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh  20. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?

  a. 60 ngày

  b. 75 ngày

  c. 90 ngày

  d. 100 ngày


  _________________
  [

  Mình là Nguyễn Lê Dạ Vũ. Đang mở lò luyện thi tại quê nhà. Bạn nào có nhu cầu liên hệ 0905 249 216

   Hôm nay: Mon Dec 17, 2018 12:10 pm