Bài tập trắc nghiệm - Cấu tạo phân tử

  Share
  avatar
  davudesco
  QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN
  QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN

  Nam
  Tổng số bài gửi : 523
  Age : 35
  Registration date : 05/02/2007

  Bài tập trắc nghiệm - Cấu tạo phân tử

  Bài gửi by davudesco on Mon Apr 02, 2007 7:50 am

  1 Điểm : 1

  Hiđrocacbon X có CTPT là , vậy X là
  Chọn một câu trả lời
  a. Hiđrocacbon no , có ba đồng phân
  b. hiđrocacbon có 1 liên kết đôi , 5 đồng phân
  c. Hiđrocacbon no , có 4 đồng phân
  d. hiđrocacbon mạch vòng , có 5 đồng phân

  2 Điểm : 1

  phân tích 1,8 g một hợp chất hữu cơ X chứa N thu được 2,64g , 1,62g ( N biến thành ) .Cho đi qua 30ml dung dịch 1M .Để trung hoà hết dư cần NaOH 0,4M .Tỉ khối hơi của X đối với không khí bằng 2,034 .Xác định CTPT của X
  Chọn một câu trả lời
  a.
  b.
  c.
  d.


  3 Điểm : 1

  hiđrocacbon X có CTPT là , vậy X có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen ?
  Chọn một câu trả lời
  a. 4 b. 3 c. 7 d. 5


  4 Điểm : 1

  Một hợp chất hữu cơ X có CTPT là
  Chọn một câu trả lời
  a. X là hợp chất no, có 4 đồng phân
  b. X là hợp chất no ,có 5 đồng phân
  c. X là hợp chất chưa no( 1 liên kết đôi) , có 5 đồng phân
  d. X là hợp chất no, có 3 đồng phân


  5 Điểm : 1

  Hiđrocacbon X có CTPT là , vậy X là
  Chọn một câu trả lời
  a. hiđrocacbon no , không vòng , có ba đồng phân
  b. hiđrocacbon có 1 liên kết đôi ( 3 đồng phân ) và hiđrocacbon mạch vòng , no ( 2 đồng phân )
  c. hiđrocacbon có 2 liên kết đôi ( 2 đồng phân )
  d. hiđrocacbon có 1 liên kết đôi ( 4 đồng phân ) và hiđrocacbon mạch thẳng , no ( 2 đồng phân )


  6 Điểm : 1

  Một hợp chất hữu cơ X có CTPT là
  Chọn một câu trả lời
  a. 5 b. 7 c. 4 d. 8


  7 Điểm : 1

  Một hợp chất hữu cơ X có CTPT là .X có chứa liên kết đôi hay không và X có bao nhiêu đồng phân ?
  Chọn một câu trả lời
  a. 1 liên kết đôi và 5 đồng phân
  b. không có kiên kết đôi và 8 đồng phân
  c. 2 liên kết đôi và 4 đồng phân
  d. không liên kết đôi và 4 đồng phân

  8 Điểm : 1

  hiđrocacbon X có CTPT là , vậy X có bao nhiêu đồng phân mạch vòng 6 cạnh , chứa 2 liên kết đôi trong vòng (vòng benzen)
  Chọn một câu trả lời
  a. 4 b. 3 c. 7 d. 5

  9 Điểm : 1

  Một chất hữu cơ X có CTPT là .Xác định số đồng phân mạch hở ( không vòng ) của X ?
  Chọn một câu trả lời
  a. 8 b. 5 c. 4 d. 7

  10 Điểm : 1

  Một hợp chất hữu cơ X có CTPT là
  Xác đính số đồng phân của X có vòng benzen chỉ chứa chức axít (-COOH) hoặc este (-COOR) ?
  Chọn một câu trả lời
  a. 10 b. 8 c. 6 d. 11

   Hôm nay: Thu Nov 15, 2018 3:05 am